Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH TUẦN SINH HOẠT GDCD-HSSV ĐẦU KHÓA HỌC 2021-2025

Khoa Toán xin trân trong thông báo Kế hoạch Tuần sinh hoạt GDCD sinh viên đầu khóa học 2021-2025.

 

1. Tổ chức lớp học Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa học 2021-2025

2. Lịch học Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa học 2021-2025

3. Nội dung học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa học 2021-2025

4. Lịch lên lớp Bài 8: Sinh viên trao đổi thông tin với đại diện các Khoa/Viện/Trung tâm

5. Kế hoạch phối hợp Tuần sinh hoạt công dânTags:


Bài viết khác

0355992498