Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Giới thiệu

THÔNG ĐIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA

THÔNG ĐIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA

Khoa Toán được thành lập cùng với Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 1967. Sau khi di chuyển về các địa phương tránh chiến tranh,

21/10/2021


0355992498