Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Ban chủ nhiệm khoa Toán

 

I. Trưởng khoa:  TS. GVCC Trần Văn Bằng


1. Email: tranvanbang@hpu2.edu.vn
2. Địa điểm làm việc: Phòng 2.12 - Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2
3. Trách nhiệm/nhiệm vụ:

 • Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của đơn vị;
 • Phụ trách công tác tổ chức nhân sự, phát triển đội ngũ; quản lý, đánh giá và báo cáo lãnh đạo Nhà trường về hiệu suất công tác của viên chức trong khoa;
 • Chủ trì việc hoạch định chiến lược phát triển khoa và kế hoạch phát triển khoa theo giai đoạn;Chủ trì công tác tuyển sinh; tổ chức đào tạo; thi, xét tốt nghiệp của các hệ, ngành đào tạo;
 • Chủ trì việc phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; biên soạn giáo trình, bài giảng và hệ thống học liệu;
 • Chủ trì các hoạt động hợp tác của khoa với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài khoa;
 • Quản lý trực tiếp chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Toán học và Cử nhân sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh và các chương trình đào tạo sau đại học;
 • Chỉ đạo, giám sát, đánh giá hoạt động của Bộ môn Giải tích, đội ngũ trợ lý và các cố vấn học tập; 

II. Phó Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học: PGS.TS GVCC  Nguyễn Văn Tuyên

1. Email: nguyenvantuyen83@hpu2.edu.vn
2. Địa điểm làm việc: Phòng 2.13 - Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2
3. Trách nhiệm/nhiệm vụ:
 • Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, seminar của giảng viên, sinh viên; chỉ đạo việc xây dựng và triển khai khóa luận tốt nghiệp;
 • Quản lý công tác giảng dạy của giảng viên (phân công giảng dạy, thực hiện giờ dạy, kê khai giờ dạy, chỉ đạo tìm kiếm các phương án cho giảng viên thiếu giờ, dự giờ…);
 • Quản lý công tác đào tạo Sau đại học của Khoa (phát triển chương trình; quản lý tổ chức đào tạo, bảo vệ đề cương, luận văn thạc sĩ; xét tốt nghiệp…);
 • Quản lý, tổ chức triển khai công tác kiểm định, đánh giá chất lượng của khoa;
 • Quản lý các lớp vừa làm vừa học và các lớp bồi dưỡng GV ở các địa phương;
 • Quản lý cơ sở vật chất của khoa;
 • Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng khoa phân công.

III. Phó Trưởng khoa phụ trách công tác sinh viên: TS. GVCC Nguyễn Thị Kiều Nga

1. Email: nguyenthikieunga@hpu2.edu.vn
2. Địa điểm làm việc: Phòng 2.13 - Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2
3. Trách nhiệm/nhiệm vụ:
 • Quản lý công tác sinh viên (Chủ trì cấp khoa và tham dự cấp trường các phiên họp xét điểm rèn luyện và học tập của sinh viên; Tham dự các phiên Hiệu trưởng tiếp xúc với đại diện sinh viên thường kỳ; Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức các hoạt động học tập, hoạt động phong trào, câu lạc bộ của sinh viên; Tham dự các phiên họp liên quan đến khen thưởng, kỷ luật sinh viên; các hoạt tư vấn tuyển sinh, đón sinh viên mới, chia tay sinh viên cuối khóa…);
 • Chủ trì tổ chức, giám sát, đánh giá hoạt động trải nghiệm, học tập thực tế của sinh viên;
 • Tổ chức, giám sát, đánh giá công tác thi đua và truyền thông của khoa;
 • Quản lý công tác kết nối và huy động nguồn lực từ các cựu cán bộ, sinh viên và các tổ chức, cá nhân khác cho sự phát triển của khoa;
 • Quản lý trực tiếp Bộ môn Đại số;
 • Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Trưởng khoa phân công.




Bài viết khác

THÔNG ĐIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA

THÔNG ĐIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA

Khoa Toán được thành lập cùng với Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 1967. Sau khi di chuyển về các địa phương tránh chiến tranh,

21/10/2021

0355992498