Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Nghiên cứu khoa học

Thông báo về việc tổ chức Chương trình Gặp gỡ Toán học 2023: Hội thảo khoa học các nhà nghiên cứu trẻ

Thông báo về việc tổ chức Chương trình Gặp gỡ Toán học 2023: Hội thảo khoa học các nhà nghiên cứu trẻ

Với mục tiêu kết nối, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, đồng thời tạo ra một diễn đàn để các giảng

28/09/2023


0355992498