Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Hội thảo khoa học cán bộ trẻ - Gặp gỡ Toán học 2022

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đồng thời với mục tiêu kết nối các hoạt động nghiên cứu - trao đổi giữa các giảng viên/nghiên cứu viên trẻ của các trường đại học, viện nghiên cứu khu vực miền Bắc, Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Viện Toán học - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Khoa Toán-Cơ-Tin học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức chương trình: “Gặp gỡ Toán học 2022 - Hội thảo Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ”.

1. Thời gian: Ngày 27-28 tháng 8 năm 2022.

2. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Đối tượng tham dự: Giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, học viện; 

4. Báo cáo mời: 

  • PGS. TS. Nguyễn Văn Tuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
  • PGS. TS. Hoàng Thế Tuấn, Viện Toán học.
  • PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Nội dung: Hội thảo gồm 4 tiểu ban:

  • Đại số - Hình học - Tô pô.
  • Giải tích Toán học.
  • Xác suất thống kê và Cơ sở Toán cho Tin học.
  • Tối ưu và Điều khiển

6. Thông tin về Hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

TÓM TẮT BÁO CÁO

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU

 Tags:


Bài viết khác

0355992498