Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2021-2022

Khoa Toán trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên và mọi người quan tâm Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2021 - 2022.

 

Bản chi tiết Kế hoạch xem tại KẾ HOẠCH SV NCKH 21-22

Bản đăng ký tham dự xem tại BẢN ĐĂNG KÝ (Phụ lục 1)Tags:


Bài viết khác

0355992498