Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA TOÁN

Với tầm nhìn đến năm 2030 xây dựng Trường ĐHSP Hà Nội 2 là trường đại học theo định hướng nghiên cứu kết hợp đào tạo nghề, công tác đào tạo, phát triển đội ngũ và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học (NCKH) - hợp tác quốc tế được đặc biệt chú trọng trong chiến lược phát triển của Khoa. Hiện nay khoa Toán là một trong các đơn vị dẫn đầu trong Trường về công tác NCKH. Khoa đã có nhiều đề tài nghiên cứu cấp Bộ, đề tài NAFOSTED, đề tài thực hiện theo nghị định thư về hợp tác quốc tế song phương, đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu. Các công trình khoa học chủ yếu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế.

Các thông tin về trình độ đào tạo, quá trình đào tạo, các hoạt động khoa học công nghệ - hợp tác quốc tế, công bố khoa học, giải thưởng khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Toán có thể tham khảo tại LÝ LỊCH KHOA HỌC KHOA TOÁN Tags:


Bài viết khác

THÔNG ĐIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA

THÔNG ĐIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA

Khoa Toán được thành lập cùng với Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 1967. Sau khi di chuyển về các địa phương tránh chiến tranh,

21/10/2021

0355992498