Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng


Tên chương trình:            

Tiếng Việt: Toán ứng dụng (Theo định hướng nghiên cứu)

Tiếng Anh: Applied Mathematics

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ                                            Mã số: 8 46 01 12

Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Toán ứng dụng

Loại hình đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 02 năm

Vị trí việc làm:

- Có đủ năng lực làm việc tại các trung tâm, các viện nghiên cứu, bộ phận
nghiên cứu của các tập đoàn công nghiệp, các cơ quan quản lý kinh tế, tài
chính, các đơn vị kinh tế có sử dụng kiến thức Toán học như ngân hàng, bảo hiểm, v.v…;

- Có thể giảng dạy các môn học liên quan tới Toán ứng dụng tại các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp.

Khả năng học tập nâng cao trình độ ở các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài:

- Tiến sĩ chuyên ngành Toán ứng dụng;

- Hoặc tiến sĩ các chuyên ngành gần như: Lý thuyết xác suất, Toán Giải tích, v.v…

Thời điểm điều chỉnh chương trình đào tạo: 2020

  1. Mục tiêu chương trình đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sĩ có kiến thức khoa học chuyên sâu về Toán ứng dụng; có khả năng làm việc độc lập; có năng lực nghiên cứu, chuyển giao tri thức và ứng dụng toán học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội; có khả năng học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Người học sau khi tốt nghiệp:

  1. Chuẩn đầu ra

2.1. Nội dung chuẩn đầu ra

 

2.2. Ma trận Chuẩn đầu ra – Mục tiêu

0355992498