Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán Giải tích, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020


Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Toán giải tích ban hành theo Quyết định 1934/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Chi tiết xem tại đây.

0355992498