Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 NĂM 2022

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2022. 

 

Tên chương trình:

            Tiếng Việt: Toán giải tích.

            Tiếng Anh: Mathematical Analysis.

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Ngành đào tạo: Toán học;

Mã số: 9 46 01 02

Loại hình đào tạo: Chính quy

Chỉ tiêu dự kiến: 13                                            Hình thức: Xét tuyển

Chi tiết xem tại

 Tags:


Bài viết khác

0355992498