Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023.

Tham khảo:

1 - Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu đợt 1 năm 2023

2 - Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023Tags:


Bài viết khác

0355992498