Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CỦA KHOA TOÁN NĂM 2021

1. Mã ngành: 7140209

2. Chỉ tiêu: 101 (đã điều chỉnh)

3. Khu vực tuyển sinh

       Tuyển sinh trên cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy (theo quy định của Bộ GD và ĐT).

- Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT (sử dụng kết quả học bạ lớp 12).

5. Các tổ hợp xét tuyển

T Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp môn
xét tuyển 1
Tổ hợp môn
xét tuyển 2
Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn
xét tuyển 4
Tổng chỉ tiêu Theo KQ thi THPT Theo phương thức khác Mã tổ hợp: Tên tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp: Tên tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp: Tên tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp: Tên tổ hợp môn Môn chính
1 Đại học 7140209 Sư phạm Toán học 101 71 30 A00
Toán, Vật lí, Hóa học
TOÁN A01
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
TOÁN D84
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
TOÁN

6. Thông tin tham khảo

6.1. Kế hoạch tuyển sinh

http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tuyen-sinh-2021/thong-tin-tuyen-sinh/ke-hoach-cong-tac-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-9.html

6.2. Những điều cần biết về xét tuyển đại học vào Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021

http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tuyen-sinh-2021/thong-tin-tuyen-sinh/nhung-dieu-can-biet-ve-xet-tuyen-dai-hoc-vao-truong-dai-hoc-su-pham-ha-noi-2-nam-2021-4.html

6.3. Thông tin xét tuyển thẳng 

http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tuyen-sinh-2021/thong-tin-tuyen-sinh/thong-tin-xet-tuyen-thang-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2021-trich-de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2021-5.html

và hướng dẫn đăng ký xét tuyển thẳng

http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tuyen-sinh-2021/thong-tin-tuyen-sinh/huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-thang-vao-dai-hoc-nam-2021-10.html

6.4. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và kết quả học tập cấp THPT ( học bạ lớp 12)

http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tuyen-sinh-2021/thong-tin-tuyen-sinh/huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-su-dung-ket-qua-hoc-tap-o-cap-thpt-hoc-ba-lop-12-su-dung-ket-qua-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021-vao-truong-dhsp-ha-noi-2-12.html

và hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng hoặc thông tin đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 sử dụng kết quả học tập ở THPT (học bạ)

http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tuyen-sinh-2021/thong-tin-tuyen-sinh/huong-dan-thi-sinh-dieu-chinh-nguyen-vong-hoac-thong-tin-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2021-su-dung-ket-qua-hoc-tap-o-cap-thpt-hoc-ba-13.htmlTags:


Bài viết khác

0355992498