Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 - 2017

Nhà trường công bố kết quả xét TN đợt 1, năm 2017 cho các sinh viên K37, K38 ngành chính và ngành 2.
Chi tiết có thể xem tại đây: Danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp
                                        Danh sách không đủ điều kiện tốt nghệpTags:


Bài viết khác

0355992498