Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Thông báo lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở của NCS Trần Văn Nghị

Nghiên cứu sinh:    Trần Văn Nghị
Khóa học:               2013-2017
Chuyên ngành:       Toán Giải tích
Mã số:                     62 46 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm
Tên đề tài luận án:  Existence and stability for quadratically constrained quadratic programming problems

Thời gian:               9h30 ngày 27 tháng 8 năm 2017
Địa điểm:                Phòng 2.08, Nhà học Thí nghiệm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2,
                                Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trân trọng kính mời các thầy, cô giáo, các nghiên cứu sinh và mọi người quan tâm đến dự.Tags:


Bài viết khác

0355992498