Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 (bao gồm chỉ tiêu, vị trí việc làm, điều kiện và tiêu chuẩn về đào tạo)

 

Chi tiết xem tại Thông báo tuyển dụng viên chức 2022 - Viện KHGDTags:


Bài viết khác

0355992498