Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Câu lạc bộ NVSP khoa Toán

Giới thiệu về CLB NVSP Khoa Toán
     Tạo cơ hội để sinh viên được thực hành, củng cố, rèn luyện và phát triển các kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng sư phạm.
Thông tin bổ sung
     Đứng trước nhu cầu của sinh viên trong khoa ngày càng mở rộng ra về nội dung và hình thức: nhu cầu được bổ sung, trang bị thêm kiến thức Toán phổ thông nhanh chóng, kịp thời, nhu cầu giao lưu học hỏi giữa sinh viên trong khoa với nhau, giữa các tổ chức câu lạc bộ với nhau. Hoạt động Đoàn - Hội trong khoa đứng trước yêu cầu phải có sự thay đổi về mặt tổ chức và nội dung.
Trước yêu cầu đó, Liên chi Đoàn - Liên chi Hội sinh viên Khoa Toán tham mưu với Chi uỷ, Ban Chủ nhiệm khoa xin đề xuất thành lập câu lạc bộ “Nghiệp Vụ Sư Phạm” trực thuộc khoa với mục đích:
- Nâng cao năng lực chuyên môn Toán phổ thông đối với sinh viên khoa Toán trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Tạo cơ hội để sinh viên được thực hành, củng cố và phát triển các kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng sư phạm.
- Rèn luyện phẩm chất giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
- Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm học tập nói chung và NVSP nói riêng trong sinh viên.
Facebook
Email
Bài viết khác

0355992498