Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Hai khóa học về Thống kê ứng dụng năm 2017 tại VIASM

Với mục đích nâng cao năng lực nghiên cứu lý thuyết và khả năng áp dụng Lý thuyết Thống kê vào việc giải các bài toán khoa học, kĩ thuật, kinh tế, y học và môi trường ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sẽ tổ chức hai khoá học về thống kê ứng dụng trong tháng 6/2017.
                  Thông tin chi tiết xem tại thông báo đính kèm.

Thông báo số 1

Thông báo số 2Tags:


Bài viết khác

0355992498