Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA TOÁN NHIỆM KỲ 2020-2023

Thực hiện Công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2021 - 2022 và được sự đồng ý của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Chi Ủy, Ban chủ nhiệm Khoa Toán, vào 15h00 ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại văn phòng khoa Toán, Ban Chấp hành Liên Chi hội sinh viên khoa Toán tổ chức “Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Liên Chi hội sinh viên khoa Toán, nhiệm kỳ 2020 - 2023”.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị kiện toàn có: Thầy Trần Văn Bằng - Trưởng khoa Toán; Cô Nguyễn Thị Kiều Nga - Phó Trưởng khoa Toán; Cô Hoàng Thị Thu - Trợ lý tổ chức khoa Toán và Ban Chấp hành Liên Chi đoàn khoa Toán.

Ban Chấp hành Liên Chi hội sinh viên khoa Toán nhiệm kỳ 2020- 2023 gồm 15 đồng chí. Do có 06 đồng chí chuẩn bị tốt nghiệp ra trường và 02 đồng chí xin thôi không tham gia do lí do cá nhân. Hội nghị thông qua danh sách 08 đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành Liên Chi hội sinh viên khoa Toán và biểu quyết đồng ý cho 08 đồng chí rút tên khỏi Ban Chấp hành, đồng thời thông qua danh sách bầu bổ sung 08 đồng chí vào Ban Chấp hành. 

Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Liên Chi hội sinh viên khoa Toán

Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Liên Chi hội sinh viên khoa Toán đã tiến hành hiệp thương nhân sự, các chức danh chủ chốt trong Liên Chi hội nhiệm kỳ 2020- 2023. Kết quả hiệp thương nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Liên Chi hội sinh viên khoa Toán gồm 08 đồng chí:

STT Họ và tên Chi hội Chức vụ

1.

Đỗ Thị Mai Phương

Chi hội K46C Sư phạm Toán học

Liên Chi hội trưởng

2.

Lương Thùy Dương

Chi hội K47C Sư phạm Toán học

Liên Chi hội phó

3.

Hoàng Hữu Dự

Chi hội K46E Sư phạm Toán học

Uỷ viên Ban Chấp hành

4.

Phùng Thị Thu Hạnh

Chi hội K47C Sư phạm Toán học

Uỷ viên Ban Chấp hành

5.

Trần Đức Hoàng

Chi hội K47A Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành

6.

Lô Vũ Bình Minh

Chi hội K47H Sư phạm Toán học

Uỷ viên Ban Chấp hành

7.

Đỗ Thị Phương Thanh

Chi hội K46B Sư phạm Toán học dạy học bằng tiếng Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành

8.

Nguyễn Xuân Trường

Chi hội K47C Sư phạm Toán học

Uỷ viên Ban Chấp hành

 

Chia tay Ban chấp hành Liên Chi hội nhiệm kỳ cũ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, cô Nguyễn Thị Kiều Nga - Phó trưởng khoa Toán gửi lời chúc mừng tới các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Liên Chi hội sinh viên khoa Toán nhiệm kỳ 2020- 2023. Đồng thời, Cô cũng hy vọng trong thời gian sắp tới Ban Chấp hành sẽ đạt được nhiều thành tích và đóng góp cho khoa nhiều hơn nữa. Cô cùng đã bày tỏ tiếc nuối khi phải chia tay 08 đồng chí trong Ban Chấp hành cũ.

Cô Nguyễn Thị Kiều Nga phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ban Chấp hành Liên Chi hội sinh viên khoa Toán nhiệm kỳ 2020- 2023 ra mắt Hội nghịTags:


Bài viết khác

0355992498