Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

KHÓA TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN CỦA INTERNATIONAL CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS

Dưới đây là Thông tin về khóa tập huấn trực tuyến của ICTP về  phương pháp, kỹ năng viết, giao tiếp, quản lý... dành cho các nhà khoa học.

 Tags:


Bài viết khác

0355992498