Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

KHOA TOÁN, TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 ĐẠT "CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO"

Khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cùng với 3 đơn vị (Khoa Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục mầm mon, Khoa Văn) đã xuất sắc đạt được "Chứng Nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo" do Trung tâm Kiểm định chất lượng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.Tags:


Bài viết khác

0355992498