Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Thông báo kế hoạch nộp và bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 khóa 19 (2015-2017)

Học viên đăng ký bảo vệ luận văn nộp hồ sơ bảo vệ tại khoa Toán từ ngày 12/12/2017 đến ngày 23/12/2017. Dự kiến sẽ tổ chức bảo vệ chung cho từng chuyên ngành Toán Giải tích và Toán ứng dụng vào đầu tháng 1 năm 2018.
Thông tin chi tiết xem trong các văn bản đính kèm:

1.Thông báo

2. Biểu mẫu LVThSTags:


Bài viết khác

0355992498