Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Thông báo lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở của NCS Vũ Văn Đồng

Nghiên cứu sinh:    Vũ Văn Đồng
Khóa học:                  2011-2015
Chuyên ngành:        Toán Giải tích
Mã số:                        62 46 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm
Tên đề tài luận án:  Một số vấn đề định tính trong quy hoạch toàn phương vô hạn chiều
Thời gian:                 9h00 ngày 28 tháng 10 năm 2017
Địa điểm:                  Phòng 2.08, Nhà học Thí nghiệm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2,
                                   Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trân trọng kính mời các thầy, cô giáo, các nghiên cứu sinh và mọi người quan tâm đến dự.Tags:


Bài viết khác

0355992498