Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo nội dung và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.

Chỉ tiêu tuyển dụng Khoa Toán: 02

- Mô tả: Giảng viên giảng dạy các học phần Toán ứng dụng cho Cử nhân sư phạm Toán.

- Yêu cầu: Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp hoặc tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc.

- Hạn nộp hồ sơ: 17h00, ngày 29 tháng 7 năm 2021 

 

Chi tiết xem TẠI ĐÂYTags:


Bài viết khác

0355992498