Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0355992498
khoatoan@hpu2.edu.vn

Thông tin về Luận án Tiến sỹ của NCS Trần Văn Nghị

Nghiên cứu sinh:    Trần Văn Nghị
Cơ sở đào tạo:        Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Khóa học:                 2013-2017
Chuyên ngành:       Toán Giải tích
Mã số:                       62 46 01 02
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm
Tên đề tài luận án:  
                                 Sự tồn tại và tính ổn định nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương với hàm mục tiêu không lồi
                                  (Existence and stability for quadratic programming problems with non-convex objective function)
Nội dung đính kèm:

                            Nội dung luận án

                            Tóm tắt luận ánTags:


Bài viết khác

0355992498